Απόφαση Συγκλήτου – Έγκριση του υγειονομικού πρωτοκόλλου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Σας διαβιβάζουμε την απόφαση της υπ’ αριθμ. 172/21-10-2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου που αφορά στην έγκριση του υγειονομικού πρωτοκόλλου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο:
θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.