Δράσεις του Τμήματος το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Μαθήματα Ανώδυνου Τοκετού με συμμετοχή εγκύων της τοπικής κοινωνίας

Μαθήματα Μητρικού Θηλασμού με την ανοιχτή συμμετοχή εγκύων γυναικών

Ενημέρωση εγκύων για το “baby swimming” από το τμήμα Μαιευτικής

Ακαδημαϊκή συνεργασία του τμήματος Μαιευτικής με το Ηλιτόμηνον στα πλαίσια της διδασκαλίας του Μαθήματος ΜΕΝΝ

H έρευνα SAFE study στην Ελλάδα: η επίδραση της προσομοίωσης υψηλής πιστότητας (high-fidelity) στην βελτίωση των δεξιοτήτων των Μαιών στην αντιμετώπιση της δυστοκίας ώμων

Πρόγραμμα περιγεννητικής εκπαίδευσης στην καρδιοτοκογραφία με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας K2-Medical SystemsTM για την προαγωγή του ασφαλούς φυσιολογικού τοκετού

Πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης: ‘Τοκετός στο νερό (waterbirthing)’

Πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης: ‘Διαλείπουσα ακρόαση εμβρύου στον φυσιολογικό τοκετό’