ΚΛΙΝΙΚΉ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΕ” ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η κλινική ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΕ’ στα πλαίσια της στελέχωσης των τμημάτων της, αναζητά Μαίες για μόνιμη εργασία ή πρακτική άσκηση.
Οι ενδιαφερομένη παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στο info@evangelismos.gr

 

Σχετικό έγγραφο