Ενημέρωση για δωρεάν self test

Ενημέρωση όλων των φοιτητών το από 01-06-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας και το ΦΕΚ τ.Β’ 2245/31-05-2021 που αφορά στα δωρεάν self test.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ