Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 – Δημιουργία εξεταστικού κέντρου για φοιτητές χωρίς τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό

Δημιουργία εξεταστικού κέντρου για φοιτητές που δε διαθέτουν  τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

 

Σχετικά έγγραφα:

Ανακοίνωση

Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής

Χειρόγραφη δήλωση αρνητικού test