ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής ανακοινώνεται, ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από φοιτητές του πρώην ΤΕΙ, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης  έως την 22 Φεβρουαρίου 2021