Υποτροφίες Πολωνικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές; το ακαδ. έτος 2021-2022

Ενημέρωση όλων των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 19411/Ζ1/19-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε υποτροφίες της Πολωνικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές το ακαδ. έτος 2021-2022