29ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σκοπός του 29ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» είναι η ανάπτυξη διαλόγου, η επιστημονική ανάλυση καίριων ζητημάτων, καθώς και μία γενική αλλά και σε βάθος συζήτηση σε θέματα αξιολόγησης της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, καθώς και όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και όλων των μορφών της, όπως η γενική εκπαίδευση, η επαγγελματική εκπαίδευση, η μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση και η ειδική εκπαίδευση, των αναλυτικών προγραμμάτων, κυρίως όμως του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού 15 χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή του. Παράλληλα, να καταγραφεί η παρούσα κατάσταση σε όλα τα προαναφερθέντα πεδία της εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, καθώς και οι προοπτικές και το μέλλον της.

Στόχος του συνεδρίου είναι να καταγραφούν τα χρονίζοντα προβλήματα της γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και να διατυπωθούν προτάσεις για την αντιμετώπισή τους και συνακόλουθα την αναβάθμιση της γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, την ανασυγκρότησή της και την αυτονόμησή της για ένα νέο όραμα, τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκό όσο και σε επίπεδο διαδικασιών, όπως απαιτείται από τις σύγχρονες και μελλοντικές συνθήκες.

Πρόθεσή μας είναι να δοθεί το έναυσμα στους εισηγητές για παρουσίαση και έκφραση της επικρατούσας κατάστασης μέσα από προσωπικές μελέτες περίπτωσης και ευρύτερες έρευνες, αλλά και να αναδυθούν προτάσεις για τη βελτίωση και κατ’ επέκταση την ανάδειξη των πτυχών του εκπαιδευτικού έργου στην ολότητά του.

Καθίσταται, λοιπόν, φανερό, ότι το συνέδριο αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς και γενικότερα την εκπαιδευτική κοινότητα και αφορά άμεσα στη δημιουργία ενός καινούριου οράματος για την εκπαίδευση που θα αποτελέσει αφετηρία για την τρίτη εκατονταετία μετά την απελευθέρωσή μας.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://ipode.gr/2o_music/