Ανακοίνωση Εκδήλωσης της ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης ανακοινώνουμε την διοργάνωση  διαδικτυακής εκδήλωσης με θέμα “Συζητώντας για το φαινόμενο της εξάρτησης: Μύθοι, πραγματικότητες και δυνατότητες αντιμετώπισης προβλημάτων εξάρτησης”, η οποία απευθύνεται στο σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού του ΠΔΜ.
Πληροφορίες θα βρείτε στον σύνδεσμο
ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ