ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ

Αναστέλλονται όλα τα εργαστήρια που γίνονται στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο για δυο εβδομάδες από σήμερα 10/3/2020.