Ενημέρωση των φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που ενδιαφέρθηκαν να λάβουν πτυχίο Π. Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και των επιτυχόντων των κατατακτήριων εξετάσεων ακαδ. Έτους 2019-2020

Οι  φοιτητές   του  πρώην  ΤΕΙ  Δυτικής  Μακεδονίας  που  ενδιαφέρθηκαν  να  λάβουν  πτυχίο  Π. Ε.  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας  καθώς  και οι  επιτυχόντες  των  κατατακτήριων  εξετάσεων  ακαδ.  Έτους  2019-2020, μπορούν από  σήμερα   να  ενεργοποιήσουν  τους λογαριασμούς  τους,   ακολουθώντας  τις  οδηγίες  στον  σύνδεσμο : https://noc.uowm.gr/www/newstudents/, ώστε  να  μπορούν  να  παρακολουθήσουν  μαθήματα  εξ΄  αποστάσεως»

Αναστολή Πρακτικής Άσκησης

Λαμβάνοντας υπόψη την έκτακτη κατάσταση με την εμφάνιση του ιού COVID-19, την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.3.2020 (Β ́783) και τις οδηγίες του Υφυπουργού Παιδείας κ. Διγαλάκη (Αρ. Πρωτ. 117/17.03.2020), η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ’ αριθμ. Γ1/Σ107/18-03-2020 απόφαση αναστέλλει κατά το επόμενο χρονικό διάστημα την Πρακτική Άσκηση, που πραγματοποιείται είτε μέσω ΟΑΕΔ είτε μέσω ΕΣΠΑ, για όλους τους φοιτητές και μέχρι νεότερης απόφασης σε όλους τους φορείς απασχόλησης, δημόσιους και  ιδιωτικούς. Συγκεκριμένα, αναστέλλεται η Πρακτική Άσκηση για όλους τους φοιτητές, είτε αυτοί διεξάγουν ήδη την πρακτική τους άσκηση είτε πρόκειται να ξεκινήσουν από 01-04-2020. Διευκρινίζεται ότι η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης θα συνεχιστεί κατόπιν τροποποίησης των Ειδικών Συμβάσεων για το εναπομείναν διάστημα με νεότερη απόφαση.

Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από την κεντρική ιστοσελίδα του ΠΔΜ.

Από το Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας του ΠΔΜ

Ανακοίνωση μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού

Το Πρυτανικό Συμβούλιο έλαβε τα παρακάτω μέτρα κατά της διασποράς του νέου κορωνοϊού Covid-19:

 1. Αναστολή των τελετών ορκωμοσίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, η πραγματοποίηση των οποίων θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο. Τα πτυχία και οι τίτλοι σπουδών, εφόσον οι απόφοιτοι το επιθυμούν, θα χορηγούνται από τις Γραμματείες των αρμόδιων Τμημάτων.
  Παρουσιάσεις πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών μπορούν να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως (μέσω τηλεδιάσκεψης).
 2. Τις εξής συστάσεις προς όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητές όλων των κατηγοριών, ακαδημαϊκό, διδακτικό, ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό):
  • να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στο εξωτερικό,
  • να ενημερώνονται διαρκώς και να τηρούν σχολαστικά, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας – https://eody.gov.gr/),
  • αν τυχόν μετακινηθούν στο εξωτερικό, να τίθενται μετά την επιστροφή τους σε αναγκαστική απομόνωση από τους πανεπιστημιακούς χώρους, διάρκειας 14 ημερών,
  • να αναβάλλεται και να αναπληρώνεται σε εύθετο χρόνο είτε να πραγματοποιείται από άλλους διδάσκοντες του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων και των Διευθυντών των ΠΜΣ, η διδασκαλία των μαθημάτων μελών ΔΕΠ ή άλλων διδασκόντων, οι οποίοι ταξίδεψαν στο εξωτερικό και έχουν τεθεί σε αναγκαστική απομόνωση 14 ημερών,
  • να απέχουν από την υπηρεσία, σε συνεννόηση με τους προϊσταμένους τους, όσοι διοικητικοί υπάλληλοι τεθούν σε αναγκαστική απομόνωση 14 ημερών,
  • να εξυπηρετούνται οι φοιτητές, όσο είναι δυνατόν, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.
 3. Αναστολή, μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, όλων των προγραμματισμένων διοργανώσεων (συνεδρίων, ημερίδων, λοιπών εκδηλώσεων) εντός του Πανεπιστημίου με διεθνείς συμμετοχές, καθώς και όλων των προγραμματισμένων επισκέψεων από το εξωτερικό.
 4. Αναστολή, μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, όλων των μετακινήσεων εισερχομένων φοιτητών και προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.
 5. Αναστολή, μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, όλων των μετακινήσεων φοιτητών και προσωπικού προς τις χώρες υψηλού κινδύνου όπως Κίνα, Ιράν και Ιταλία.
 6. Ενημέρωση από τους Κοσμήτορες, τους Προέδρους των Τμημάτων, τους Διευθυντές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, τους Προϊσταμένους των Γραμματειών των ακαδημαϊκών Τμημάτων, αλλά και από τους Συλλόγους Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων προς τα μέλη της κοινότητας προκειμένου να τηρηθούν κατά γράμμα όλες οι συστάσεις.
 7. Αποστολή της παρούσας απόφασης από τις Γραμματείες των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών προς όλους τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες).
 8. Διαρκής παρακολούθηση της ιστοσελίδας του Ιδρύματος για την έκδοση νέων ανακοινώσεων σχετικών με την αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς η οποιαδήποτε μεταβολή της τωρινής κατάστασης θα οδηγήσει σε λήψη νέας απόφασης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το διάστημα της αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι αιτούνται διαφόρων βεβαιώσεων και εγγράφων, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Στη συνέχεια θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τις γραμματείες στους φοιτητές τα ζητούμενα έγγραφα.

 

Συνημμένο έγγραφο

Αναστολή της πάσης φύσεως εκπαιδευτικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του Κορωνοϊού, αναστέλλεται από αύριο  Τετάρτη 11 Μαρτίου και για δύο εβδομάδες η εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και όλων των Πανεπιστημίων της χώρας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, η αναστολή αφορά στα εξής:

 1. τις πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία,
 2. τη λειτουργία των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των φοιτητικών εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στα Ιδρύματα αυτά και
 3. των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων.

Από την παραπάνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται:

 1. οι διοικητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος,
 2. οι ερευνητικές δραστηριότητες,
 3. η λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και
 4. η λειτουργία των φοιτητικών εστιών για τη στέγαση των φοιτητών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Σίτιση φοιτητών ΠΔΜ για το διάστημα της αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ότι για τις επόμενες ημέρες, με μέριμνα των Πρυτανικών Αρχών του ΠΔΜ, η σίτιση θα γίνεται με τη διανομή φαγητού σε συσκευασία μίας χρήσης (πακέτο) κατά τις ώρες 13.00 με 19.00 στις εισόδους των εστιατορίων.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου για νεότερες ανακοινώσεις.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα του τμήματος Μαιευτικής για όλα τα εαρινά εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα του τμήματος Μαιευτικής για όλα τα εαρινά εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 

1).   Το  μάθημα  «Βιοηθική»  της  Δευτέρας  μεταφέρεται την  Πέμπτη και  θα  πραγματοποιείται  στις  7:30 μ.μ.  έως  9:30 μ.μ.   και

2).   Το  μάθημα  « «Εισαγωγή  Η/Υ»  θα  πραγματοποιηθεί  την  Τρίτη    στις  5:30μ.μ.  έως  8:00 μ.μ.

 

 

Διευθύνσεις των υπηρεσιών για φοιτητές

Διευθύνσεις των υπηρεσιών για φοιτητές ( https://noc.uowm.gr/www/services/ )

 

·         Δήλωση μαθημάτων – έλεγχος βαθμολογίας https://students.uowm.gr/

·         Παρακολούθηση ύλης μαθημάτων https://eclass.uowm.gr/ (σύνδεση μέσω κεντρικής Πιστοποίησης (sso) αφού πρώτα γίνει εγγραφή από τον φοιτητή)

·         Αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας https://academicid.minedu.gov.gr/

·         Ηλεκτρονική αλληλογραφία https://webmail.uowm.gr/students

·         Δήλωση τα συγγραμμάτων http://eudoxus.gr/

·         Επαναφορά κωδικού πρόσβασης https://mypassword.uowm.gr/

·         VPN (https://noc.uowm.gr/www/services/vpn)

·         WiFi (https://noc.uowm.gr/www/services/wifi)