Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2022 του Τμήματος Μαιευτικής από Δευτέρα 29/8/2022 έως Παρασκευή 23/9/2022 ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2022 του Τμήματος Μαιευτικής από Δευτέρα 29/8/2022 έως Παρασκευή 23/9/2022 με αίθουσες (τροποποίηση μόνο στις ώρες μαθημάτων για Τρίτη 30/08/2022)

 

Πρόγραμμα επιτηρήσεων εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2022

Πρόγραμμα εαρινής εξεταστικής θεωριών του Τμήματος Μαιευτικής από Δευτέρα 13/6/2022 έως Πέμπτη 30/6/2022

Τροποποιημένο πρόγραμμα εαρινής εξεταστικής θεωριών του Τμήματος Μαιευτικής (23/05/2022)
(Αμοιβαία αλλαγή της Βιοηθικής με Κλινική Βιοχημεία)

Πρόγραμμα επιτηρήσεων εαρινής εξεταστικής (26/5/2022)

Διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Πρώιμη Παρέμβαση και Αποκατάσταση: Καινοτομία και Προοπτικές»

 

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι

Τα Τμήματα Μαιευτικής και Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Πρώιμη Παρέμβαση και Αποκατάσταση: Καινοτομία και Προοπτικές». Το webinar θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022, 18:00-21:00, και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ZΟΟΜ.

Ως σύγχρονο κέντρο πρώιμης παρακολούθησης και αποκαταστασιακής παρέμβασης, η ΕΛΕΠΑΠ είναι ανοιχτή και υποστηρίζει ερευνητικά προγράμματα νέων ολιστικών προσεγγίσεων. Προβληματίζεται, εξετάζει και ενημερώνεται σε θέματα διοικητικής οργάνωσης της υγείας αλλά και σε θέματα της καθ’ ημέρας ιατρικής κλινικής πράξης. Η παρούσα επιστημονική εκδήλωση σφραγίζει το επικείμενο Σύμφωνο Συνεργασίας ανάμεσα στη Σχολή Επιστημών Υγείας και της ΕΛΕΠΑΠ με στόχο την διεπιστημονική προσέγγιση και την ανάπτυξη πλαισίου ερευνητικής συνεργασίας.

Ο στόχος του συγκεκριμένου webinar είναι πολυσχιδής. Διακεκριμένοι επιστήμονες θα αναλύσουν τις νεότερες εξελίξεις όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, τις τελευταίες τάσεις στην αξιολόγηση  και διοίκηση των νοσηλευτικών συστημάτων, την τέχνη και τον πολιτισμό σε εφαρμοσμένα ολιστικά θεραπευτικά προγράμματα και της επιστήμης της βιοηθικής.

Η παρακολούθηση της διαδικτυακής ημερίδας είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους τους επαγγελματίες υγείας που άπτονται της θεματολογίας. Μετά την ολοκλήρωση του webinar, θα χορηγηθούν πιστοποιητικά συμμετοχής. Δήλωση εγγραφής είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση και την παραλαβή των πιστοποιητικών.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το Webinar είναι διαθέσιμες στο επιστημονικό πρόγραμμα και στις ιστοσελίδες των Τμημάτων Μαιευτικής και Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η εγγραφή στο Webinar είναι δωρεάν

Για να εγγραφείτε online παρακαλούμε πατήστε εδώ:

Online εγγραφή

 

Επιστημονικό πρόγραμμα διαδικτυακής ημερίδας

 

προγραμμα_WEBINAR_1_6_2022 FINAL

 

 

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2022-2023

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2022-2023

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Ποιοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση;
 2. Πόσοι/ες φοιτητές/ήτριες εισάγονται ανά ακαδημαϊκό έτος;
 3. Απαραίτητα δικαιολογητικά
 4. Σε ποιο γραφείο κατατίθεται ο φάκελος;
 5. Τρόπος κατάταξης
 6. Σε ποιο εξάμηνο φοίτησης εισάγονται οι επιτυχόντες/ούσες;
 7. Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων
 8. Εξεταζόμενα μαθήματα
 9. Ποια είναι η εξεταστέα ύλη;
 10. Προτεινόμενα συγγράμματα
 11. Ποιο είναι το πρόγραμμα των εξετάσεων;
 12. Γενικές Οδηγίες
 13. Ημερομηνία διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ΠανεπιστημίουΤΕΙ (ή ισότιμων προς αυτά), ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδώνανωτέρων σχολών διετούς κύκλου σπουδών.

 

 1. Πόσοι φοιτητές εισάγονται ανά έτος;

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 1 της ΥΑ Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/τΒ΄/16-12-2013), το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου.

 

 1.   Απαραίτητα δικαιολογητικά
 • Αίτηση (Λήψη αρχείου). Επίσης, διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή.)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών με ακριβή βαθμό (π.χ. 7,28 και όχι 7) ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών) ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής, για τους πτυχιούχους εξωτερικού.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

 1. Σε ποιο γραφείο κατατίθεται ο φάκελος;

Στη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, τηλ. 2461068050 & 2461068053, e-mail: mw@uowm.gr κατά το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα- Παρασκευή κατά τις ώρες από 11:00- 13:00, κατόπιν ραντεβού αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση.

   Επίσης, ο φάκελος μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση:

                                        

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 Τμήμα Μαιευτικής

Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ

Τ.Κ.50200

Πτολεμαΐδα

 

 1. Τρόπος κατάταξης

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται με κατατακτήριες εξετάσεις σε 3 μαθήματα. Οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς για την κατάταξή τους.

Σε ποιο εξάμηνο φοίτησης εισάγονται οι επιτυχόντες;

Οι επιτυχόντες/ούσες μη συναφών ειδικοτήτων κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών. Οι επιτυχόντες/ούσες συναφών ειδικοτήτων κατατάσσονται κατόπιν απόφασης της Προσωρινής Συνέλευσης σε αντίστοιχο εξάμηνο, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το Ε’ εξάμηνο Σπουδών.

 1. Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων

Από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 1. Εξεταζόμενα μαθήματα
 • Παθολογία
 • Ανατομία
 • Φυσιολογία
 1. Ποια είναι η εξεταστέα ύλη;

Την εξεταστέα ύλη θα την βρείτε στον Οδηγό Σπουδών. Ανατρέχετε στην περιγραφή των κάτωθι μαθημάτων

α) ΑΡΧΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

β) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ

γ) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Τον Οδηγό Σπουδών θα τον βρείτε στον σύνδεσμο https://mw.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/13/2022/01/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-2020-2021.pdf

 1. Προτεινόμενα συγγράμματα

Τα προτεινόμενα συγγράμματα είναι αυτά τα οποία δίνονται προς επιλογή και στους προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής. Για να τα δείτε ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

 • Εισέλθετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ευδόξου https://eudoxus.gr
 • Επιλέγετε το πεδίο (δεξιά στην οθόνη) με τίτλο: ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ για όλα τα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ
 • Επιλέγετε το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • Επιλέγετε το ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
 • Επιλέγετε το Πρόγραμμα Σπουδών (2021-2022)
 • Ανατρέξετε στο Μάθημα που σας ενδιαφέρει.
 1. Ποιο είναι το πρόγραμμα των εξετάσεων;

Αναρτάται μια εβδομάδα πριν την έναρξη των εξετάσεων.

 1. Γενικές Οδηγίες

Σύμφωνα με την παρ. 7 της αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3185/τΒ΄/16-12-2013):

 • Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
 • Κατά την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα.
 • Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
 • Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
 • Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
 1. Ημερομηνία διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων

Για την ημερομηνία διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων θα αναρτηθεί νεότερη ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα με θέμα «Γυναικεία Υπογονιμότητα»

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής συνδιοργανώνουν διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα με θέμα:

«Γυναικεία Υπογονιμότητα»

στις 30 Μαρτίου 2022 (16:00-18:00), στις 6 Απριλίου 2022  (16:00-18:00), και στις 13 Απριλίου 2022 (16:00-18:00). Οι παρουσιάσεις, οι οποίες απευθύνονται σε φοιτητές/φοιτήτριες και επαγγελματίες υγείας από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, επιδιώκουν να αναδείξουν την ανθρώπινη αξία για τη ζωή.

Η ημερίδα θα μεταδοθεί από το κανάλι του Τμήματος στο YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCNXwDmmcFl0oJFT2c5XOu-g).

 

Για συμμετοχή απαιτείται εγγραφή στον σύνδεσμο https://forms.gle/Ha3xaQCADZkw68Es9. Η πλατφόρμα για τις εγγραφές θα είναι ανοικτή μόνο κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων.

Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους και όσες εγγραφούν και στις τρεις συναντήσεις.

 

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα το βρείτε εδώ:

30/03/2022

06/04/2022

13/04/2022

 

Από την Οργανωτική Επιτροπή

 

Γυναικεία Υπογονιμότητα

Σύγχρονα Μαιευτικά Θέματα στη Μετά-COVID-19 Εποχή

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι

Μέσα από τις πολλές δυσκολίες που μας προκάλεσε η πανδημία του COVID-19 είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσουμε στη διοργάνωση του Webinar με το επίκαιρο θέμα «Σύγχρονα μαιευτικά θέματα στη μετά-COVID-19 εποχή» που διοργανώνει το Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η πανδημία έθεσε νέους όρους σε βασικές αρχές της περιγεννητικής φροντίδας εγκύου και νεογνού. Ήδη όλοι οι επαγγελματίες υγείας προσαρμόζονται σε νέες πρακτικές στη μετά-Covid εποχή. Έτσι πιστεύουμε ότι τα επίκαιρα θέματα της ημερίδας (εμβολιασμοί της εγκύου στην εποχή covid, σύγχρονα δεδομένα στο φυσιολογικό τοκετό, ο ρόλος της διατροφής στην κύηση – νεότερα δεδομένα: η χρήση γαλακταγωγών στον θηλασμό) θα βοηθήσουν το ιατρικό, μαιευτικό και νοσηλευτικό προσωπικό που ασχολείται με αυτά τα θέματα να προσαρμοσθεί με τεκμηριωμένη γνώση και περισσότερη εμπειρία.

 

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και χορηγούνται μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μόνο διαδικτυακά.

Θα χαρούμε ιδιαίτερα να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Με τιμή

Δρ. Μαρία Τζητηρίδου

Παιδίατρος-Νεογνολόγος

Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Μαιευτικής

Σχολή Επιστημών Υγείας ΠΔΜ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΗΜΕΡΙΔΑΣ 4.2.2022

Πρόγραμμα εξεταστικής θεωριών και επιτηρήσεις του Τμήματος Μαιευτικής από Δευτέρα 24/1/2022 έως Παρασκευή 11/2/2022 (new 17-01-2022)

Με απόφαση της Συγκλήτου του ΠΔΜ θα υπάρχει χρονική απόσταση των 30 λεπτών μεταξύ των μαθήματων στην εξεταστική των χειμερινών εξάμηνων, για αερισμό των αιθουσών. Για τον λόγο αυτό έχουν γίνει αλλαγές στο πρόγραμμα της εξεταστικής. Η σειρά των μαθημάτων δεν έχει αλλάξει, με εξαίρεση  το μάθημα της Φαρμακολογίας στην Μ/Γ, το οποίο μεταφέρθηκε στις 8:30 π.μ. της ίδιας ημέρας.  Η καθαρή διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες.  Ο αερισμός των αιθουσών (30 λεπτών) ενσωματώνεται μέσα στο πρόγραμμα εξεταστικής.

 

Π.χ. το μάθημα  (14:00-16:30) η εξέταση θα τελειώσει στις 16:00 .

 

Πρόγραμμα εξεταστικής θεωριών του Τμήματος Μαιευτικής από Δευτέρα 24/1/2022 έως Παρασκευή 11/2/2022

18/01/2022 Προσθήκη του μαθήματος Εισαγωγή στην Πληροφορική

Επιτηρήσεις εξεταστικής θεωριών του Τμήματος Μαιευτικής από Δευτέρα 24/1/2022 έως Παρασκευή 11/2/2022