Κατατακτήριες Εξετάσεις 2022-2023

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2022-2023

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Ποιοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση;
 2. Πόσοι/ες φοιτητές/ήτριες εισάγονται ανά ακαδημαϊκό έτος;
 3. Απαραίτητα δικαιολογητικά
 4. Σε ποιο γραφείο κατατίθεται ο φάκελος;
 5. Τρόπος κατάταξης
 6. Σε ποιο εξάμηνο φοίτησης εισάγονται οι επιτυχόντες/ούσες;
 7. Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων
 8. Εξεταζόμενα μαθήματα
 9. Ποια είναι η εξεταστέα ύλη;
 10. Προτεινόμενα συγγράμματα
 11. Ποιο είναι το πρόγραμμα των εξετάσεων;
 12. Γενικές Οδηγίες
 13. Ημερομηνία διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ΠανεπιστημίουΤΕΙ (ή ισότιμων προς αυτά), ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδώνανωτέρων σχολών διετούς κύκλου σπουδών.

 

 1. Πόσοι φοιτητές εισάγονται ανά έτος;

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 1 της ΥΑ Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/τΒ΄/16-12-2013), το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου.

 

 1.   Απαραίτητα δικαιολογητικά
 • Αίτηση (Λήψη αρχείου). Επίσης, διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή.)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών με ακριβή βαθμό (π.χ. 7,28 και όχι 7) ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών) ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής, για τους πτυχιούχους εξωτερικού.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

 1. Σε ποιο γραφείο κατατίθεται ο φάκελος;

Στη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, τηλ. 2461068050 & 2461068053, e-mail: mw@uowm.gr κατά το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα- Παρασκευή κατά τις ώρες από 11:00- 13:00, κατόπιν ραντεβού αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση.

   Επίσης, ο φάκελος μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση:

                                        

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 Τμήμα Μαιευτικής

Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ

Τ.Κ.50200

Πτολεμαΐδα

 

 1. Τρόπος κατάταξης

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται με κατατακτήριες εξετάσεις σε 3 μαθήματα. Οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς για την κατάταξή τους.

Σε ποιο εξάμηνο φοίτησης εισάγονται οι επιτυχόντες;

Οι επιτυχόντες/ούσες μη συναφών ειδικοτήτων κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών. Οι επιτυχόντες/ούσες συναφών ειδικοτήτων κατατάσσονται κατόπιν απόφασης της Προσωρινής Συνέλευσης σε αντίστοιχο εξάμηνο, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το Ε’ εξάμηνο Σπουδών.

 1. Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων

Από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 1. Εξεταζόμενα μαθήματα
 • Παθολογία
 • Ανατομία
 • Φυσιολογία
 1. Ποια είναι η εξεταστέα ύλη;

Την εξεταστέα ύλη θα την βρείτε στον Οδηγό Σπουδών. Ανατρέχετε στην περιγραφή των κάτωθι μαθημάτων

α) ΑΡΧΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

β) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ

γ) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Τον Οδηγό Σπουδών θα τον βρείτε στον σύνδεσμο https://mw.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/13/2022/01/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-2020-2021.pdf

 1. Προτεινόμενα συγγράμματα

Τα προτεινόμενα συγγράμματα είναι αυτά τα οποία δίνονται προς επιλογή και στους προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής. Για να τα δείτε ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

 • Εισέλθετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ευδόξου https://eudoxus.gr
 • Επιλέγετε το πεδίο (δεξιά στην οθόνη) με τίτλο: ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ για όλα τα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ
 • Επιλέγετε το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • Επιλέγετε το ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
 • Επιλέγετε το Πρόγραμμα Σπουδών (2021-2022)
 • Ανατρέξετε στο Μάθημα που σας ενδιαφέρει.
 1. Ποιο είναι το πρόγραμμα των εξετάσεων;

Αναρτάται μια εβδομάδα πριν την έναρξη των εξετάσεων.

 1. Γενικές Οδηγίες

Σύμφωνα με την παρ. 7 της αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3185/τΒ΄/16-12-2013):

 • Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
 • Κατά την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα.
 • Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
 • Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
 • Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
 1. Ημερομηνία διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων

Για την ημερομηνία διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων θα αναρτηθεί νεότερη ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος.