Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2023-24

Paper cut of business people and light bulb on book

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Dianomi_Earinou_2023_24.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την *Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024* και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 24 Μαΐου 2024*. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την *Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024* και θα ολοκληρωθούν την *Παρασκευή 10 Μαΐου 2024*.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (https://eudoxus.gr/contact).

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου και Αντιπροέδρου στη Συνέλευση του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Μετεκπαιδευτικά σεμινάρια – διαλέξεις με θέματα Γυναικολογίας-Μαιευτικής

Μετά την αποδοχή της από κοινού πρόσκλησής μας (Μ/Γ Κλινική Γ.Ν. Πτολεμαΐδας, Διοίκησης Νοσοκομείου και Προέδρου του Τμήματος Μαιευτικής ΠΔΜ) από τον Διευθυντή της Γ΄ Μ/Γ  Πανεπιστημιακής κλινικής ΑΠΘ Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, καθηγητή κ. Αθανασιάδη Απόστολου, με χαρά σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση 3ου κύκλου μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων-διαλέξεων με θέματα Γυναικολογίας-Μαιευτικής.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται δια ζώσης στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» μια φορά το μήνα. Οι ημερομηνίες, η θεματολογία και τα ονοματεπώνυμα των ομιλητών θα ανακοινώνονται στην αρχή κάθε μήνα.

Έχουμε ως στόχο η προσπάθεια μας να συμβάλει στη μετάδοση των πλέων σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων και εφαρμογών στον τομέα της «Γυναικολογίας-Μαιευτικής».

Το πρώτο μάθημα αυτού του κύκλου θα πραγματοποιηθεί από τον καθηγητή κ. Αθανασιάδη Απόστολο την Τρίτη 12-03-2024 και ώρα έναρξης 10:30 π.μ. με θέματα:

  • Αρχόμενη κύηση
  • Υπερηχογραφική εκτίμηση κύησης τρίτου τριμήνου

Θα υπάρξει ζωντανή εφαρμογή υπερηχογραφικού ελέγχου σε κυήσεις τρίτου τριμήνου.

Η πρόσκλησή μας απευθύνεται προς όλους τους συναδέλφους, όλων των βαθμίδων των επιστημόνων υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, μαίες, φοιτητές).

Με τιμή,

Καλλιόπη Θ. Αντωνιάδου

Διευθύντρια Μ/Γ Κλινικής

Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»   

 

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων-διαλέξεων είναι ΔΩΡΕΑΝ και μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου θα χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η εγγραφή σας στα σεμινάρια γίνεται μέσω της εξής φόρμας εγγραφής:

https://forms.gle/RbGDfekEc1q9kwPRA

Ευελπιστούμε στην ανταπόκριση σας και σας περιμένουμε…!

 

Οργανωτική Επιτροπή

Καλλιόπη Θ. Αντωνιάδου

Διευθύντρια Μ/Γ Κλινικής Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»

Ακαδημαϊκή Υπότροφος του τμήματος Μαιευτικής

Παρασκευή Θ. Κλάζογλου

Υπ. Διδάκτωρ του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ακαδημαϊκή Υπότροφος του τμήματος Μαιευτικής

Γεώργιος Σ. Σαββίδης

Υπ. Διδάκτωρ του τμήματος Μαιευτικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

(Πληροφορίες: aff00530@uowm.gr)

Έναρξη αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση Τ.Ε. και Π.Ε. για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις για έναρξη πρακτικής άσκησης ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε. KAI Π.Ε. κατά το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά πατώντας ΕΔΩ από 29-02-2024 έως και 10-03-2024 ή αυτοπροσώπως 11:00-13:00. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση, οφείλουν πρώτα να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επαφές με πιθανούς εργοδότες (Νοσοκομεία/Κλινικές) και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτηση. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της πρακτικής άσκησης είναι η εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ https://atlas.grnet.gr/. Την αίτηση θα τη βρείτε ΕΔΩ.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Υποψήφιου/-ας Διδάκτορος

Η Συνέλευση του Τμήματος Μαιευτικής της ΣΕΥ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 7/29-02-2024 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποφάσισε την προκήρυξη δύο (2) θέσεων υποψηφίου/-ας διδάκτορος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη γνωστική περιοχή «Στατιστική και Μεθοδολογίας Έρευνας».
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29-02-2024 έως 10-03-2024.
Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mw@uowm.gr με την αναγραφή στο θέμα «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ» τα εξής:

1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο επιστημονικό αντικείμενο που έχει καθορίσει η Συνέλευση του Τμήματος και αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία (επισυνάπτεται)
4. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κλπ.)
5. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος,
6. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται
7. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
8. Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
9. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
10. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές
11. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου (σε ισχύ)

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος στο mw@uowm.gr και στα τηλέφωνα 2461068050 και 2461068053.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ