Διακριθέντες φοιτητές

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Μαιευτικής να ενημερώσουν τη Γραμματεία μέχρι 27/1/2023 (15:00) για τυχόν διάκριση φοιτητή ή φοιτητικής ομάδας (πανελλαδική, πανευρωπαϊκή, παγκόσμια) για το ημερολογιακό έτος 2022.
ΑΠΟ ΤΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ