ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωση την υπ’ αριθμ. 160442/Ζ1/2020 απόφαση Υφυπουργού Παιδείας (ΦΕΚ τ.Β’ 5200/24-11-2020) που αφορά στη διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.