Δυνατότητα Δήλωσης Μαθημάτων Διδακτικής Επάρκειας έως τις 22-11-2020

ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Όσοι φοιτητές έχουν καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας στο Τμήμα Μαιευτικής για τη λήψη πτυχίου Π.Ε. μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα Διδακτικής Επάρκειας έως τις 22-11-2020,  ΕΦΟΣΟΝ προηγουμένως αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι αποσύρουν την αίτησή τους για ορκωμοσία.

Σας ενημερώνουμε από τη Γραμματεία του  Τμήματος Μαιευτικής ότι οι ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  για ακύρωση αίτησης Ορκωμοσίας (για τις 11-12-2020),  θα γίνονται δεκτές έως την Κυριακή  22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ