Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το διάστημα από τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου & ώρα 6:00 έως & τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 & ώρα 6:00 & ΦΕΚ λειτουργίας Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

https://share.uowm.gr/download/8480d9b4cbdf7509f99bfe16d453ff30061d.html