Έναρξη αξιολόγησης διδακτικού έργου Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023-Αφορά τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

«Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης των μαθημάτων μέσω του παρακάτω συνδέσμου (αφορά μόνο τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών):

 https://qau.uowm.gr

 Η αξιολόγηση θα είναι ενεργή από 26 Απριλίου  έως 12 Ιουνίου 2023»