ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

Οι δηλώσεις μαθημάτων για εαρινό εξάμηνο 2022-2023 γίνονται έως και την Παρασκευή 17/03/2023.

 Οι φοιτητές οφείλουν στην αρχή κάθε εξαμήνου να δηλώσουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν, είτε αυτά είναι υποχρεωτικά είτε υποχρεωτικά επιλογής είτε προαιρετικά και σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθεί. Τα δηλωθέντα μαθήματα είναι τα μόνα μαθήματα στα οποία δικαιούνται να εξεταστούν στην αντίστοιχη εξεταστική περίοδο. Στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, οι φοιτητές εξετάζονται στα μαθήματα που δήλωσαν και δεν εξετάστηκαν επιτυχώς στα δύο εξάμηνα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

 Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Αν κάποιος φοιτητής δεν προβεί σε δήλωση μαθημάτων για κάποιο εξάμηνο, αυτός δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτού εξαμήνου, και αν συμμετέχει στις εξετάσεις του μαθήματος, δεν θα καταχωρηθεί η βαθμολογία του.

 Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησής σας, παρακαλούμε να εκτυπώσετε το αποδεικτικό υποβολής της δήλωσή σας για τον ΕΥΔΟΞΟ.

 Οι φοιτητές που επιθυμούν να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς σε άλλο Τμήμα ή στο πρόγραμμα Erasmus ΠΡΕΠΕΙ πρώτα να τα έχουν δηλώσει στο αντίστοιχο εξάμηνο σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής.