Έναρξη πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) μέσω ΕΣΠΑ.

Η πρόσκληση θα ισχύει έως 11 Οκτωβρίου 2019 για έναρξη την 01/11/2019 και 01/12/2019 και καλεί τους φοιτητές/τις φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά έναρξης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) του Τμήματος Μαιευτικής.

Οι διαθέσιμες θέσεις για πρακτική μέσω ΕΣΠΑ για το τμήμα Μαιευτικής είναι 33.

          Οι θέσεις αφορούν κατά προτεραιότητα τον ιδιωτικό τομέα και θα διατίθενται μέχρι την πλήρη κάλυψή τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που διανύουν το 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που ορίζει το Τμήμα.

 

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: από 2/9/2019 έως 11.10.2019

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης: 01.11.2019 & Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης: 30.04.2020

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης: 01.12.2019 & Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης: 31.05.2020

 

Τα δικαιολογητικά έναρξης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή να τα κατεβάσετε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. https://dasta.teiwm.gr/index.php/gpaanaoucements/28-general/2486-ggg-112019-122019-.html για να ενημερωθείτε για την διαδικασία έναρξης Πρακτικής Άσκησης και τα απαραίτητα έντυπα

 

H υποβολή των απαραίτητων εγγράφων γίνεται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μαιευτικής στην Πτολεμαΐδα καθημερινά 11 π.μ – 1 μ.μ

 

Εναλλακτικά, η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να γίνει εντός των προθεσμιών μέσω courier στην Διεύθυνση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Πρώην ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Μαιευτικής, Υπεύθυνη : Λαζαρίδου Ερμιόνη, περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, 50200, Πτολεμαΐδα) ή μέσω fax (2463080899) ή με αποστολή των σκαναρισμένων εγγράφων μέσω email (praktiki-maia@teiwm.gr) .

Με εκτίμηση

Ερμιόνη Λαζαρίδου

Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ