ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας κατά τα ακαδ. έτη 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα απαιτούμενα για την λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική άσκηση και την Πτυχιακή εργασία και δεν έχουν υπερβεί το 12 εξάμηνο φοίτησης, να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ για τη λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το Τμήμα ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 21 του ν. 4610/2019, έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2019 (θα ανακοινωθεί η σχετική ημερομηνία μετά την ανάρτηση του τελευταίου μαθήματος).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, θα παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Οι αντιστοιχίσεις των μαθημάτων και τα επιπλέον μαθήματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η αίτηση  θα υποβάλλεται υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Σημείωση : Η παρούσα ανακοίνωση αφορά και τους φοιτητές με προγενέστερο έτος εισαγωγής του ακαδ. έτους 2013-2014, οι οποίοι αιτήθηκαν και έλαβαν αναστολή φοίτησης, μόνο εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 12 εξάμηνο φοίτησης, αφαιρουμένων των εξαμήνων που τελούσαν σε αναστολή.

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ