ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής ανακοινώνεται ότι όσοι φοιτητές χρειαστούν βεβαίωση  για την εργασία τους, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου, θα μπορούν να τη ζητήσουν από τον καθηγητή τους πριν την έναρξη της εξέτασης του μαθήματος. Στη συνέχεια εφόσον τους σταλεί από τον καθηγητή με την υπογραφή του,  θα πρέπει να την αποστείλουν στη γραμματεία για υπογραφή και σφραγίδα. Έπειτα θα σταλεί η βεβαίωση από τη Γραμματεία στον κάθε φοιτητή/τρια.