Ενημερωτική Εκδήλωση: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟΥ

Το Τμήμα Μαιευτικής διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα

«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟΥ»

για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

 

Η ενημερωτική εκδήλωση θα διεξαχθεί στον σύνδεσμο https://zoom.us/my/uowm.g.mw

στις 7 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00.

 

Ομιλήτρια:

Μπαχτσεβάνη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Μαιευτικής

 

Στην ενημερωτική εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι αρχές της σαφούς γραφής, αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής, τα συχνότερα λάθη και παραδείγματα καλών πρακτικών εν όψει της έναρξης εφαρμογής του Ψηφιακού Πρωτοκόλλου. Επίσης, θα υπάρχει ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων, προκειμένου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.