ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Από τη Γραμματεία ανακοινώνεται ότι όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να ξεκινήσουν την πτυχιακή τους εργασία, να καταθέσουν στο τμήμα στο emailmw@uowm.gr,  το έντυπο ανάθεσης πτυχιακής συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία και  υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο καθηγητή.

Για το έντυπο πατήστε εδώ.