Ημέρες Καριέρας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Προς ενημέρωση των φοιτητών με θέμα «Ημέρες Καριέρας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

Συνημμένα θα βρείτε το εικαστικό για την ανακοίνωση και παρακάτω τον σύνδεσμο για τη συμμετοχή στην εκδήλωση.

https://www.eventora.gr/uowm