ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

«Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής ανακοινώνεται ότι η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  θα διεξαχθεί από τις 13 έως και 17 Φεβρουαρίου 2023. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων παρουσίασης πτυχιακής εργασίας θα αναρτηθεί με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μαιευτικής»

Από τη Γραμματεία