ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ ΠΕ – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ : Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης ΠΕ μέσω ΕΣΠΑ 2022-2023 του Τμήματος Μαιευτικής έως και την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές ΠΕ του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ότι κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2023 θα πραγματοποιηθεί η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μέσω του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας”, με MIS 5183959, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση καλούνται να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά αίτηση  για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα  Πρακτικής Άσκησης.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται έως και 03.03.2023, στις 23:59

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ