ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΤΕΙ -ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023

αλούμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (αφορά μόνο φοιτητές/τριες του πρώην Τ.Ε.Ι.) μέσω του προγράμματος: “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας” με MIS 5183959, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με πιθανή ημερομηνία έναρξης την 1η Απριλίου 2023, να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους από 10/01/2023 έως και 10/02/2023
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ