Προσκλήσεις για Διδακτορικούς φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Grenoble-Alpes

Ενημέρωση όλων των φοιτητών τα ηλεκτρονικά μηνύματα από την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και αφορούν σε προσκλήσεις για διδακτορικούς φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της GrenobleAlpes.