Προθεσμίες σχετικά με την ένταξη/μετάβαση φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Εκδόθηκε η απόφαση της υπ’ αριθμ. 156/23-02-2022 συνεδρίασης Συγκλήτου που αφορά στις αιτήσεις-προθεσμίες σχετικά με την ένταξη/μετάβαση φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

 

Ορίζονται οι ακόλουθες ημερομηνίες που οι φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έχουν δυνατότητα να κάνουν αίτηση ένταξης/μετάβασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:

• Αίτηση έως 15 Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους (π.χ. 2022, ή 2023) εντάσσονται στους μεταβατικούς φοιτητές και παρακολουθούν κανονικά με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους που κατατέθηκε η αίτηση (π.χ. ακαδ. έτος 2022-2023 ή 2023-2024, αντίστοιχα).

• Αίτηση π.χ. από τις 16 Οκτωβρίου ή (εξήντα) 60 μέρες μετά την ανάρτηση βαθμολογίας από το τελευταίο μάθημα εντάσσονται στους μεταβατικούς φοιτητές και παρακολουθούν μαθήματα στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους που καταθέτουν την αίτηση. Στο εαρινό εξάμηνο παρακολουθούν μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου.

• Αίτηση έως 4 Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους εντάσσονται στους μεταβατικούς φοιτητές και παρακολουθούν μαθήματα με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου. Στο εαρινό εξάμηνο παρακολουθούν μαθήματα και χειμερινού εξαμήνου.

• Αίτηση από τις 5 Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους ή εξήντα (60) μέρες μετά την ανάρτηση βαθμολογίας από το τελευταίο μάθημα γίνονται μεταβατικοί φοιτητές και παρακολουθούν μαθήματα στο χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.