Υγειονομικό πρωτόκολλο για την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Αναρτήθηκε η απόφαση της υπ’ αριθμ. 163/25-05-2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου που αφορά στη σύσταση Υγειονομικού πρωτοκόλλου και στις οδηγίες για την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ