Υποτροφίες για εκμάθηση αραβικής γλώσσας και για ισλαμικές σπουδές

Αναρτήθηκε το υπ’ αριθμ. 113901/Ζ1/20-09-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε πρόγραμμα υποτροφιών για εκμάθηση αραβικής γλώσσας και για ισλαμικές σπουδές του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου και του ιδρύματος Al-Azhar Al-Sharif.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο:
θα βρείτε τα συνημμένα αρχεία.