Ανακοίνωση για το μάθημα ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΠΑΙΔΙΟΥ

Ανακοινώνετε ότι η εξέταση του μαθήματος ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΠΑΙΔΙΟΥ θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020,  στις 11:00 π.μ. μέσω Moodle.