Ανακοίνωση για το μάθημα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Θα εξεταστούν μέσω Moodle τις προκαθορισμένες ώρες του προγράμματος.