Ανακοίνωση για το μάθημα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΜΒΡΥΟΥ

Θα εξεταστούν μέσω Moodle τις προκαθορισμένες ώρες του προγράμματος.