ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής ανακοινώνεται, ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από φοιτητές του πρώην ΤΕΙ, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης  έως την 22 Φεβρουαρίου 2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 407/80 ΕΑΡΙNΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020/2021, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΕΥ ΤΟΥ ΠΔΜ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 407/80 ΕΑΡΙNΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020/2021, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΕΥ ΤΟΥ ΠΔΜ

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19για το διάστημα από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 454/05-02-2021 που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Στον πίνακα του άρθρου 1 (Α/Α: 9) γίνεται αναφορά στα προληπτικά μέτρα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Το συνημμένο αρχείο θα το βρείτε στο ακόλουθο link https://share.uowm.gr/download/92809fda1b7a5b42c6c6b0d2b9a5a81ecd88.html.

Υποτροφίες Στέγης από την Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (MIS: 5051039)» – Υποέργο 1, που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Πνευματικό, Καθηγητή Εξελικτικής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ προκηρύσσει 100 ετήσιες προπτυχιακές υποτροφίες, σε φοιτητές/τριες που σπουδάζουν στα Τμήματα του ιδρύματος και είναι

(α) φοιτητές με αναπηρίες που δεν μπορούν να διαμείνουν στις εστίες εφόσον πληρούν τα οικονομικά κριτήρια,

(β) φοιτητές από χαμηλά κοινωνικό-οικονομικά στρώματα και

(γ) φοιτητές από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Το διάστημα που θα καλύψει η υποτροφία στέγης είναι 1/09/2020 ως και 30/6/2021 με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό για έκαστην υποτροφία 1200€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων):

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση applications.uowm.gr, με ημερομηνία έναρξης, Δευτέρα, 18/1/21 και καταληκτική ημερομηνία Παρασκευή, 26/02/2021 και ώρα 12.00 μ.μ..

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του ΠΔΜ: https://rc.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/01/prosklisi_4_2021_signed.pdf

Διευκρινίσεις για την πρόσκληση έχουν δοθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του ΠΔΜ: https://rc.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/02/4_2021_-διευκρινίσεις.pdf

Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη, για την υποβολή της αίτησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης, παρέχεται από τη γραμματεία της ΜΥΦΕΟ στο τηλέφωνο 2385055207 ή μέσω email στη διεύθυνση myfeo@uowm.gr.

ΦΕΚ τ.Β’ 341/29-1-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Υποτροφίες της Αυστριακής Κυβέρνησης και της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές

Ενημέρωση όλων των φοιτητών τα υπ’ αριθμ. 7008/Ζ1/21-01-2021 και 7087/Ζ1/21-01-2021 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορούν σε υποτροφίες: α) της Αυστριακής Κυβέρνησης σε ξένους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και β) της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές σε ξένους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Τα συνημμένα αρχεία θα τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://share.uowm.gr/download/4066d8c0b304be068df58b1d37498e1922af.html

Πρακτική άσκηση εαρινό εξάμηνο 2021 – Ενημέρωση φοιτητών/φοιτητριών τμήματος Μαιευτικής

Το Σάββατο 23/1/2021 και ώρα 6.00 μ.μ. θα γίνει ενημέρωση για τις διαδικασίες που αφορούν την έναρξη πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ. Η ενημέρωση θα γίνει στην αίθουσα 4 του ZOOM στο παρακάτω link https://zoom.us/my/uowm.mw4  με meeting ID 892-133-2575

 

 

Με εκτίμηση

Ερμιόνη Λαζαρίδου

Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

email: praktikiptolemaida@uowm.gr

Ανάρτηση ανακοίνωσης λειτουργίας εστιατορίων ΠΔΜ

Ενημερώνουμε ότι η λειτουργία των εστιατορίων  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως εξής:

Πτολεμαΐδα

Καθημερινά  από 08:30 έως 10:00 διανομή πρωϊνού
Καθημερινά
  από 13:00 έως 15:30 διανομή γεύματος (μεσημεριανού)
Καθημερινά
  από 16:30 έως 19:30 διανομή δείπνου

 

H διανομή φαγητού γίνεται αποκλειστικά σε πακέτο, λαμβάνοντας υπόψιν τα μέτρα πρόληψης για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Παρακαλούμε θερμά να τηρούνται οι κοινωνικές αποστάσεις ασφαλείας και  όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.