ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΜΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Έχει ξεκινήσει ο  πρώτος κύκλος Σπουδών των πρώτων  μεταπτυχιακών μας φοιτητών  του  Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διάρκειας ενός έτους το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών master “MBA Ψηφιακή Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Digital Health and Health Management) “

Διευθυντής ΠΜΣ είναι ο Καθηγητής κ. Αγγελίδης Παντελής. Οι πρώτες θεματικές εισηγήσεις  αφορούν θεματικές ενότητες στην  Διοίκηση των Μονάδων Υγείας, εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ψηφιακή Υγεία και ζητήματα Βιοηθικής και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων στην άσκηση της Ιατρικής. Καλή αρχή!