Πρόγραμμα ημερίδας (Πανεπιστήμιο και Διαφάνεια – Μνημόνια Συνεργασίας Α.Ε.Ι. και Ε.Α.Δ.: Από τον Σχεδιασμό στην Υλοποίηση)

Το πρόγραμμα της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24-05-2022 και ώρα 12:00-14:00 με θέμα “Πανεπιστήμιο και Διαφάνεια – Μνημόνια Συνεργασίας Α.Ε.Ι. και Ε.Α.Δ.: Από τον Σχεδιασμό στην Υλοποίηση”.

 

Από τη Γραμματεία

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Eπιστημών Υγείας

Τμήμα Μαιευτικής

Τηλ. 2461068050

emailmw@uowm.gr