Υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από το κληροδότημα ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση όλων των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 142260/Ζ1/16-11-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε υποτροφίες για σπουδές δεύτερου και τρίτου κύκλου στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο:
θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.