Υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από το κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη

Σας διαβιβάζουμε το υπ΄αριθμ. 142274/Ζ1/16-11-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά στην επιλογή υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, από τα έσοδα των κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο:
θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.